top of page

Ottawa ja Montreali eestlased toetavad Eesti Keskuse projekti

Eesti Keskuse teade #53


2. juunil said Ottawa ja Montreal Eesti Seltsid kokku tulevases Eesti saatkonna hoones Ottawas tähistamaks Eesti lipu 135

2. juunil said Ottawa ja Montreal Eesti Seltsid kokku tulevases Eesti saatkonna hoones Ottawas tähistamaks Eesti lipu 135. aastapäeva ning saamaks teada värskeimatest arengutest seoses International Estonian Centre (IEC) ehk Rahvusvahelise Eesti Keskuse projektiga.


Saabunuid tervitas suursaadik Lukk: “Nii Rahvusvahelise Eesti Keskuse arendamine Torontos kui ka Eesti saatkonna hoone renoveerimistööd siin Ottawas sümboliseerivad Eesti pühendumist kohalolule Kanadas.”


Tulevane Eesti saatkonna hoone Ottawas ehitati aastal 1875 ning on muinsuskaitse all. Hetkel värskenduskuuri läbiv maja avab uksed aastal 2020.


Suursaadik Lukk ja IEC juhtkomitee esinaise Ellen Valter

Suursaadik Lukk avaldas lootust, et IEC näol tekib kogunemiskoht kõikidele eestlastele sõltumata põlvkonnast ja varasematest sidemetest. Ka IEC enda visioon näeb ette, et sellest kujuneb kohtumispaik, kus jagada ja pühitseda kultuuri nii üksteise kui kogu maailmaga.


IEC kapitalikampaania teostatavuse uuringu raames küsitleti väljaspool Torontot elavaid eestlasi. Tulemused näitasid, et toetatakse ideed Torontost kui eestlaste keskusest. 80% vastanutest olid nõus panustama IEC kapitalikampaaniasse. Uuringu täpsemad tulemused avaldati aprillis veebilehel www.estoniancentre.ca


Seda tulemust peegeldas ka Ottawa ürituse rahvarohkus. Kohaletulnuid kostitas Ülle Veltmann. Ottawa Eesti Seltsi president Tõnu Onu ning Montreali Eesti Seltsi president Karl Raudsepp olid samuti mõlemad kohal ning suure rahva huvi üle rõõmsad.

“Meie seltsi liikmed ei pruugi küll igal nädalal keskuses käia, ent Torontot külastades saab sellest kindlasti loomulik kohtumispaik ning ürituste korraldamise koht,” arvas Tõnu. Karl nõustus: “Montreali eestlased korraldavad praegu oma üritusi Eesti kirikus, ent selle haldamine on üha keerulisem. Otsime võimalusi oma Eesti jalajälje säilitamiseks Montrealis. Uus ja moodne keskus toetab kõiki eestlasi ning teeb meile au. Meil on üha enam põhjuseid Torontot külastada.”


Kolmekordne kindralkuberneri auhinna laureaat Alar Kongats esitles huvilistele IEC projekti.


“Olen tänulik, et sain keskuse kohta infot otse inimestelt, kes projekti veavad,” märkis Ottawas elav Merike Olo. “Disain on soe ja kutsuv ning nüüd saan veel ühe suure põhjuse Torontot sagedamini külastada.”


Teine Ottawa elanik Paul Laanemets tundis samuti rõõmu, et projekti esitleti sedavõrd detailselt: ”Suur tänu projekti meeskonnale, et nad konsulteerisid ka Ottawa ja tema ümbruse eestlastega!”.

 

Siit leiab teavet projekti kohta

Comments


bottom of page