top of page

Intervjuu Urve Tambergiga, Rahvusvahelise Eesti Keskuse (IEC) projekti ärijuhiga

Teade #43

Toronto kesklinnas 2021.aastal avatav rahvusvaheline keskus on dünaamiline koht, mis tutvustab meie rikkalikku pärandit ja edendab Eesti innovatsiooni. See on elujõuline kooskäimise paik, kus erinevatest põlvkondadest erineva taustaga eestlased saavad üksteisega lävida ja koos pühitseda tähtsündmusi ning jagada meie kultuuri ja saavutusi nii omavahel kui ka terve maailmaga.


Urve Tamberg on Rahvusvahelise Eesti Keskuse (IEC) projekti ärijuht

Urve Tamberg on Rahvusvahelise Eesti Keskuse (IEC) projekti ärijuht.


Urvel on ärijuhtimise magistrikraad Yorki Ülikooli Schulichi ärikoolist ja tal on mitmekülgne taust ärijuhtimise alalt. Tal on rohkem kui 25 aastat ärijuhtimise ja -korralduse kogemusi strateegilise planeerimise, ettevõtluse arendamise, müügi ja turunduse ning finantsanalüüsi osas nii avalikust kui ka erasektorist. Ta on töötanud Fortune 500 firmas, haiglates ja start-up ettevõtetes.


Urve on ka Eesti Maja juhatuse liige, mis annab projektile väärtusliku perspektiivi ning järjepidevuse.


Mida tähendab sulle endale selle projekti kallal töötamine?


Ma arvan, et räägin kõigi nimel, kes me selle projekti kallal töötame ja vabatahtlikena kaasa aitame, et meil on tohutu au selles algatuses osaleda. Olen inspireeritud uue Eesti Keskuse visioonist. See on ainulaadne võimalus taaselustada Eesti kultuuri ja kogukonda ning laiendada oma kultuurilist jalajälge Torontos ning kogu maailmas.


Teadmine, et töötame Eesti kogukonna jätkusuutliku ja dünaamilise tuleviku nimel, pakub rahuldust ning head meelt. Lapsena, kelle vanemad olid tulnud Eestist ning kes sündis ja kasvas üles kanada-eestlasena Torontos, tunnen kui oluline on minu jaoks aidata kaasa pärandile, mille kallal meie vanemad nii kõvasti töötasid, et luua oma peredele võõras riigis helgem tulevik. Kuid sama oluline on ka võimalus tagada oma lastele ja tulevastele põlvedele elujõuline eesti kogukond. Minu lapsed, Katrina, Sonja ja Kenni Dobson, kasvasid üles osaledes paljudes eesti tegevustes. See andis nende elule unikaalse mõõtme ja lõi suurepäraseid eluaegseid sõprussidemeid. Minu lootus on, et uus keskus meelitab ligi eestlasi erinevatest põlvkondadest, et tundma õppida ja uhkust tunda oma pärandi üle, tugevdada sõprussuhteid ja rõõmustada meie ainulaadse kultuuri üle.


Milline on sinu roll ärijuhina?


Selles rollis jälgin igapäevast tegevust, mis on seotud uue keskuse arendamisega. See eeldab koostööd meeskonnaga, kuhu kuuluvad võimekad konsultandid ja pühendunud vabatahtlikud. Olen seotud ka suhete loomisega eri valitsustasandite ametnikega, et tagada nende toetus ning uurida võimalusi riiklikuks rahastamiseks.


Mitmed komisjonid jagavad projekti käigus oma ekspertteadmisi. Ma juhin kommunikatsiooni- ja kapitalikampaaniate komiteesid ning osalen õigus- ja ehitus/disainikomiteede töös. Lähemate kuude jooksul juhin aktiivselt ürituste planeerimise komiteed äritegevuse arendamiseks, mis on meie keskuse jätkusuutlikkuse plaani oluline osa.


Millised on mõned olulised algatused, mille kallal komitee praegu töötab?


Ei saa alahinnata tähelepanu pööramist detailidele, mida on vaja jälgida 25 miljoni dollari suuruse keeruka projekti juhtimisel. Mis tähendab, et suhtlemine erinevate sidusrühmadega kuulub peamiste prioriteetide hulka. Meil on hea meel, et meie eesti kogukonda ja organisatsioone hoitakse toimuvaga regulaarselt kursis nii ajalehes kui internetis avaldatud artiklite kaudu, aga ka kogukonnale ja organisatsioonidele korraldatud kokkusaamistega.


Meie kapitalikampaania edeneb väga hästi tänu meie kogukonna heldetele annetajatele. Lähiajal jagame rohkem informatsiooni erinevate annetamisvõimaluste kohta. Hiljuti saavutasime tähtsa verstaposti, saades Ameerika Ühendriikide Heategevusfondi (AFC) liikmeks, mis tähendab, et projekt võib võtta annetusi vastu USAst. Selle saavutamine oli pikaajaline protsess, mis hõlmas keerulisi taotlusi, õiguskomisjoni kaasamist ja AFC esindajate kohaletuleku korraldamist.

Tänu suurte teadmistega maksueriala juristidele on projectile koostatud vastav juhtimisstruktuur. Oluline on, et saaksime parimaid võimalikke maksusoodustusi ja et sisse oleks viidud tõhusad tööprotseduurid.


Kui kaugele on jõutud uue keskuse arendamisega?


Projekt edeneb projektijuhi David Kalmu valvsa silma all plaanipäraselt. Meeskond on töötanud selle projekti kõigis aspektides vahetpidamata ja pühendumusega. Hiljutine märkimisväärne samm oli 9 Madison Avenue’l asuva kinnistu ostulepingu kinnitamine. See moodustab osa Tartu kolledži kõrval asuvast kinnistust, kuhu kerkib tulevane keskus.


Mis juhtub Eesti maja kinnisvaraga Broadview Avenue'l?


Enamik kogukonna liikmeid on teadlikud, et kinnisvara on müüdud Reverale, kes on üks juhtivaid vanurite hooldekodude arendajaid. Meil on hea meel, et just nende pakkumine osutus parimaks, et maja ära osta. Hetkel on käimas praeguse asupaiga kasutustingimuste muutmise protsess, et uus hoone saaks kerkida vastavalt nende nõudmistele. Eesti Maja lõplik hind oleneb sellest, millise loa nad linnalt saavad.


Kuidas on läinud disainiprotsess?


Disainikonsultandid on uue keskuse disaini lõpuleviimisega jõudnud poole peale, mis on eriti põnev, sest asjad hakkavad nüüd ilmet võtma.


Alustame keskuse “Eesti sisu” küsimusega, mis hõlmab unikaalsete ehitusmaterjalide hankimist, samuti võimalusi tutvustada Eesti kunsti ja disaini.


Kuidas tagate, et Eesti kogukonna vajadused rahuldatakse?


Uus keskus on meie uus kodu, nii et kogukonna panus on väga oluline. Eelmisel kevadel lõpetasime kogukonna konsultatsioonide esimese vooru ja oleme lisanud tagasisidest saadud väärtuslikke mõtteid disaini uude versiooni.


Käimas on teine nõupidamiste voor, et saaksime esitada kogukonna kasutajarühmadele, mida oleme teinud algupärase kujundusega nende käest saadud nõuannete põhjal, arvestades, et kõik nende põhivajadused oleks kaetud.


Kas uue keskuse tegevusega suudetakse toota piisavalt tulu?

See on meie üks olulisemaid küsimusi, millega tegeleme. Hoone ainulaadne disain koos väga hea ja ligipääsetava asukohaga tähendab seda, et lisas püsiüürnikele, ootame korralikku nõudlust ruumide rentimise järele haridusvaldkonna-, sotsiaalsete- ja äriürituste jaoks. Peame tagama keskuse jätkusuutlikkuse, et saaksime hoonet pidevalt käigus hoida ning et meil oleks vahendeid reservis. Oleme koostamas ärimudeli, mis näitab täpselt, kuidas seda saab rendilepingute ja üüride kaudu teha. See tagab keskuse finantsseisundi püsimise parimas korras.


Kuidas saab kogukond keskuse loomist toetada?


See on meie üks olulisemaid küsimusi, millega tegeleme. Hoone ainulaadne disain koos väga hea ja ligipääsetava asukohaga tähendab seda, et lisas püsiüürnikele, ootame korralikku nõudlust ruumide rentimise järele haridusvaldkonna-, sotsiaalsete- ja äriürituste jaoks. Peame tagama keskuse jätkusuutlikkuse, et saaksime hoonet pidevalt käigus hoida ning et meil oleks vahendeid reservis. Oleme koostamas ärimudeli, mis näitab täpselt, kuidas seda saab rendilepingute ja üüride kaudu teha. See tagab keskuse finantsseisundi püsimise parimas korras.


Kuidas saada rohkem teavet?


Palun külastage meie kodulehte www.estoniancentre.ca regulaarsete uuenduste ja meie e-uudiskirja saamiseks.


Jälgi meid Facebookis: @EestiKeskus

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page