top of page

Muudatused disaini osas tehti kogukonna kasutajagruppide soovitustel

Teade nr. 47


Eesti kogukonna liikmed osalesid 27. märtsil Eesti Majas toimunud Rahvusvahelise Eesti Keskuse infokoosolekul, kus jagati viimaseid uudiseid.

27. märtsil Eesti Majja kogunenud publik, kuulas huviga projekti meeskonna poolt esitatud ettekandeid uue Rahvusvahelise Eesti Keskuse planeerimise ja arendamise edusammude kohta.

Eesti Keskuse arhitekt Alar Kongats rääkis, kuidas kogukonna kasutajarühmade panus on aidanud projekteerimise protsessi viimistleda. Projekti meeskond alustas konsultatsioone praeguste Eesti Maja kasutajatega juba umbes aasta tagasi. Nende hulka kuuluvad koolid, gaidid-skaudid, rahvatantsu-, spordi-, kunsti- ja ärigrupid, kokad, pensionäride klubi ja veel umbes 20 erihuvirühma.

Meeskond töötas tihedalt kõigi gruppidega, märkides üles erisoovid ja nõudmised. Tagasisideks saadi veel teist korda kõigiga kokku, kusjuures viimane selline koosolek toimuski sel nädalal. Arutlusel olnud teemad hõlmasid kõike alates ruumide suurusest ja hoiustamisvajadustest, akustikast, juurdepääsetavusest ja vanuseliste iseärasustega arvestamisest, parkimisest ja köögiga seotud küsimustest.

Kasutajarühmade esindajad leidsid, et konsultatsioonidest saadud kogemus oli väga positiivne.

„Meile avaldasid suurt muljet algsele disainile tehtud muudatused ja uuendused, mis põhinesid esialgsetes konsultatsioonikohtumistes väljendatud vajadustel ja muredel,” sõnas Ingrid Poom Estonia koorist. „Nad olid leidnud praktilisi ja tõhusaid lahendusi, ilma et oleks pidanud tegema järelandmisi kauni disainikompositsiooni osas.”

Elin Marley Kungla rahvatantsurühmast jagab oma mõtteid: „Ma hindan väga, kuidas meiega jagati iga rühma vajadusi ja soove, mis olid tõstatatud eelmise aasta koosolekul. Seejärel arutati punkt punkti haaval läbi kõik küsimused, et põhjalikult läbi mõelda erinevad vajadused ruumide ja seadmete osas. Kogu õhkkond oli väga sõbralik ja heasoovlik. Tundsin end mugavalt, kui uurisin, kuidas Kungla tulevast uut keskust kasutada saab."

Projekti arhitekt leidis, et konsultatsioonid on olnud äärmiselt kasulikud.

„Leian, et kõigiga rääkimine on olnud tõeliselt väärtuslik. Minu jaoks on see protsess väga meeldivaks osutunud,” märkis Alar, “Kogu projekt on selle käigus meie meeskonnale väga reaalseks ja põnevaks muutunud. Oleme teinud palju tööd, et lisada nii palju ettepanekuid kui vähegi võimalik."

Eesti Keskuse projekti meeskond võttis kasutajagrupi konsultatsioonid kokku tulemusliku kohtumisega Toronto Eesti koolide esindajatega eelmisel nädalal.

Projektijuht David Kalm andis ülevaate, kuhu on projektiga jõutud ja nimetas soovi hankida Eesti päritolu materjale, mida saaks kasutada keskuse ehitamisel. Ta ütles ka, et töötamine Reveraga, vanurite hooldekodude firmaga, kes ostab Broadview kinnisvara, on osutunud väga heaks kogemuseks.


„Meile on jäänud väga hea mulje kui asjatundlikud ja kompetentsed nad on,“ ütles ta. „Meie huvid on ühised ja töösuhe on positiivne.”


Juriidilise komisjoni liige Mihkel Holmberg kirjeldas Eesti Keskuse seaduslikku struktuuri, mille väljatöötamine võttis palju aega parima võimaliku tulemuse tagamiseks.


„Eesti Maja hoone osteti üsna soodsa hinna eest üle 50 aasta tagasi, mistõttu selle müügist saadav kapitalikasum võib olla märkimisväärne,” selgitas ta. Juriidiline komisjon on töötanud välja rahastamisstruktuuri, mille hulka kuulub heategevusfondi loomine, mis aitab vähendada müügiga kaasnevaid makse.


Juhtkomitee esimees Ellen Valter jagas kõige uuemat teavet kapitalikampaania kohta, mille eesmärgiks on koguda 8 miljonit dollarit 25 miljonilise projekti jaoks. Kampaania algas väga paljutõotavalt 5 miljoni dollariga, millest 3 miljonit dollarit on lubanud annetada Andy Prozes.


Ta julgustas kogukonna liikmeid seda võimalust ära kasutama, et kindlustada meie kultuuri tulevik ja pakkuda kõigile mõnusat ja sõbralikku paika.


Üles on seatud mitmed „nimepanemise- ja tunnustamisvõimalused”, mis annavad üksikisikutele ja peredele ainulaadse võimaluse ühendada oma nimi mõne keskuses asuva ruumiga. Selle võimaluse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Urve Tambergiga aadressil donations@estoniancentre.ca.

 

Siit leiab teavet projekti kohta


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page