top of page

"Tuljak on the Tunneltops"

Update/Teade #179
Toronto Estonian folkdance group "Kungla" ended their season with "Tuljak on the Tunneltops"! /// Toronto Eesti Rahvatantsrühm "Kungla" lõpetajas hooaja pidulikult, tantsides "Tunnelite Tuljak"ut!


Seizing a window where the site has a relatively clean and level surface (ie the exposed TTC Line 1 subway tunnel box), a few of those who have been working away on the project gathered to enjoy this first performance on the KESKUS site. Thank you Kungla, led by Taimi Hooper. /// Suht lühikest aega leidub objektil tasast ja puhast pinda millel tantsida juletakse, nimelt Toronto metrootunnelite Liinil #1 peal. Mõned kes projekti edule panustavad tulid nautima esimest esinemist mis KESKUSe asukohal aset leidis. Tänud Kungla'le mille eestvedajaks Taimi Hooper.


Underpinning continues of the 11 Madison heritage wing of KESKUS, TTC has inspected the tunnels and is drafting the workplan before the tunnels are covered back up and the construction returns to grade, and beyond! /// Vundamendi tööd muinsuskaitse all oleva majal jätkavad ning linna ühistranspordi agentuur TTC on tunnelid ülevaadanud, koostavad töödeplaani ning selle teostamise järgselt saavad tunnelid taas kaetud ning KESKUS hakkabki kerkima.


Construction videos update will return in August, so in the meantime, sign up for the monthly KESKUS newsletter at www.estoniancentre.ca to stay abreast of project progress, this too resumes in August. /// Igakuised ehitusvideod jätkavad Augustis ning seni pane end kirja uudiskirja saajaks, jälgimaks ehituskulge. Uudiskirjad jätkavad augustis.KESKUS International Estonian Centre in downtown Toronto will be a dynamic hub showcasing our rich heritage and promoting Estonian innovation. It will be a vibrant gathering place for Estonians of all generations and backgrounds to connect, celebrate, and share our culture and achievements with each other and the world.


Toronto kesklinna rajatav KESKUS International Estonian Centre on dünaamiline koht, mis tutvustab meie rikkalikku pärandit ja edendab Eesti innovatsiooni. See on elujõuline kooskäimise paik, kus erinevatest põlvkondadest erineva taustaga eestlased saavad üksteisega lävida ja pühitseda koos tähtsündmusi ning jagada meie kultuuri ja saavutusi nii omavahel kui ka terve maailmaga.


Footage: site, Saidamir, Tarmo Remmel, Taavi Tamtik, Sean Hooper

Editing: Hedy Läets


 

Get involved and help support our future


Please join our growing list of capital campaign donors to help bring this extraordinary project to completion.


The KESKUS International Estonian Centre’s donor categories are Kalevipoja laud for gifts over $100,000 (including naming rights for specific areas), Koidula gild, which is from $50,000-99,999, Viru vanemad for gifts of $10,000-$49,999, and Kungla rahvas for gifts up to $10,000. KESKUS leadership donors are recognized here.


To make a donation, please call +1.647.250.7136 or email donations@estoniancentre.ca. Donations may be made as a family gift, or in honour of an individual or family. All donations are issued a tax receipt, in Canada via Estonian Arts Centre, US tax receipts via KBFUS and Estonian tax receipts via Eesti Rahvuskultuuri Fond.


Let’s keep in touch!

  • Visit the KESKUS website for all the latest news

  • Sign up for the KESKUS monthly email newsletter

  • Follow us on Facebook @EestiKeskus, Twitter @keskus, Instagram @keskus.iec


Comments


bottom of page