top of page

Kommunikatsiooniuuringu tulemused aitavad kogukonda toimuvaga paremini kursis hoida

Updated: Feb 20, 2019Eesti Keskuse projekti kommunikatsioonikomitee viis hiljuti läbi uuringu, et koguda kogukonna arvamusi, kuidas neid kõige paremini kõigist tegevustest teavitada.


Uuringust


Küsitlus oli kättesaadav nii inglise kui ka eesti keeles, nii veebis kui paberkandjal alates oktoobri keskpaigast kuni 2019. aasta jaanuari alguseni.


Eesmärk oli koguda tagasisidet järgmistel teemadel:

  • Soovitud informatsiooni kategooriad

  • Info jagamise viisid

  • Kui tihedalt infot oodatakse

Kokku vastas 81 inimest


  • 75% küsitletutest olid Torontost ja selle ümbrusest; 90% Ontariost.

  • Kõige rohkem vastajaid (56%) oli 54-72 aastased; üks kolmandik oli 53 või noorem.

Millised teemad huvitavad inimesi?


Uuringu põhjal võib öelda, et kõige populaarsemaks osutus projekti tegevusega kursis olemine, millele järgneb uue keskuse disaini küsimused ja teave kapitalikampaania kohta. Samuti on olemas huvi uue keskuse õigusliku ja juhtimisstruktuuri vastu.


Milliseid suhtluskanaleid vastajad eelistasid?


Allpool äratoodud tulemuste alusel võib öelda, et kõige tõhusamaks on erinevate kanalite kasutamine, sest ei saa tuua välja ühte ja ainsat, mida kõik kasutaks.


Projekti uudiskiri on kindlalt eelistatuim viis - nii et palume liituda sellega kodulehe estoniancentre.ca kaudu, kui te pole seda veel teinud!

  • Üle 70% vastanutest on huvitatud kokkusaamistest ja koosolekutest.

  • Peaaegu pooled (48%) eelistavad end kursis hoida läbi Facebooki.

  • Veidi alla poole (46%) ei loe “Eesti Elu” paberkandjal avaldatud artikleid.

  • Umbes 25% vastanutest ei külasta EestiElu.com veebilehte ja 20% ei külasta Eesti Keskuse veebilehte.

Kuidas see mõjutab Eesti Keskuse info jagamist tulevikus?


Jätkame regulaarsete artiklite avaldamist Eesti Elus, kuid keskendume info jagamise laiendamisele korrapäraste e-postiga saadetud uudiskirjade kaudu. Uuendame aktiivselt oma Facebooki lehekülge (@Eestikeskus), et teavitada neid, kes kasutavad palju sotsiaalmeediat nii siin kui ka rahvusvahelisel tasandil. Me kasutame Facebooki ürituste lehekülgi, et reklaamida infokoosolekute toimumist. Võimalusel kanname neid Facebooki kaudu otse üle.


Jätkuvad kord kvartalis kogukonna jaoks korraldatud infokoosolekud, kusjuures järgmine toimub juba laupäeval 9. veebruaril kell 10.00 Eesti Majas kohvikus (vt allpool).


Suur tänu kõigile, kes osalesid uuringus! Saadud arvamused aitavad meil korraldada teabe jagamist teie jaoks kõige paremini sobival viisil.


Jätkake oma küsimuste esitamist ja tagasiside jagamist! Need on väga teretulnud.

Kasutage selleks järgmist aadressi: info@estoniancentre.ca.

 

Hoidke end kursis!


Külastage meie kodulehte estoniancentre.ca ja liituge uudiskirjaga.


Jälgige meid Facebookis @EestiKeskus


Lugege avaldatud artikleid meie kodulehel (www.estoniancentre.ca) ning Eesti Elu trüki- ja online-versioone.

 

Koosoleku teade


Ootame teid Eesti Keskuse projekti kogukonna koosolekule, mis toimub Eesti Maja kohvikus 9.veebruaril, kell 10.00. Kohal on Eesti Keskuse projekti põhiesindajad, kes jagavad kõige uuemat infot projekti arengu kohta ning vastavad küsimustele. Pakume kohvi.


Kui teil pole võimalik osaleda, siis liituge meie uudiskirjaga kodulehel www.estoniancentre.ca ja jälgige meie tegevust Facebookis @EestiKeskus.


Loodame teid näha 9.veebruaril 2019.Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page