top of page

KESKUS seisab koos Ukrainaga

Teade #128Eestlased üle maailma vaatavad õudusega Venemaa jätkuvat agressiooni Ukrainas. Teame liigagi hästi sellise vaenutegevuse valu ning mäletame meie vanemate ja vanavanemate makstud hinda vabaduse eest.

KESKUSe juhtkond seisab koos Ukraina rahvaga ning julgustab ja toetab humanitaarabi andmist nii Ukrainas olevatele inimestele kui naaberriikidesse ümberasunud pagulastele.


KESKUSe kapitalikogumise kampaania jääb hetkel tagaplaanile. Esikohal on autokraatliku ja julma riigi ohvrite abistamine. Ukraina sündmused on samas suurendanud meie tahet lõpuni viia see oluline projekt. KESKUS on suuresti austusavaldus inimestele, kes ohverdasid end Eesti iseseisvuse eest, ja kohustus tulevaste põlvede ees, et tähistada ja edasi viia Eesti pärandit.


- Veiko Parming, president, Estonian House in Toronto Limited

- Heili Toome, nõukogu esinaine, International Estonian Centre Inc.

- Liisa Käärid, nõukogu esinaine, Estonian Arts Centre

コメント


bottom of page