top of page

IEC Projekti Teadaanne

Eesti Keskus teade nr. #77


Toronto Eesti Maja müügiprotsess on pandeemiast hoolimata jätkunud. International Estonian Centre (IEC) arendamine pole samuti viimastel kuudel pooleli jäänud, ning järgmiseks sammuks ongi otseselt müük. Keskusest saab valmis kujul elujõuline kogunemispaik kõigile eestlastele, kus on võimalus jagada meie kultuuri ja saavutusi - ning sellest saab uus kodu Kanadas asuvale suurimale eesti kogukonnale. IEC projekt koosneb kahest põhikomponendist; Tartu College’i kõrvale Toronto kesklinna Madison Avenue’l uue keskuse väljaarendamine; ja Eesti Maja kui kinnisvara müük koos kolme kõrval asuva Eesti Sihtkapital Kanadas poolt omatud hoonega. Vaatamata väljakutsetele oleme oma ühiste eesmärkide saavutamisel teinud olulisi edusamme.

Mõni kuu tagasi, vahetult pärast COVID puhangu algust, katkestati nii ostja kui müüja nõusolekul Reveraga sõlmitud ostuleping tingimustel, mis olid vastuvõetavad nii Reverale kui ostjale ning müüjatele, kelleks on Eesti Maja (“EH”) ja Eesti Sihtkapital Kanadas (“EFC”). Seoses mõlemaid pooli siduva konfidentsiaalsuskohustusega ei saa kumbki osapool avaldada neid tingimusi. EH ja EFC olid väga rahul, et üsna kohe peale seda suudeti leida uus ostja ning kirjutati alla ostulepingule väga usaldusväärse ja kogenud kohaliku arendusgrupi tütarettevõttega DK Acquisitions Inc.

Kinnistute müügileping hakkab kehtima septembris, kui algab müüdud nelja kinnistu üürimine. See tähendab, et EH ja EFC muutuvad rentnikeks uuele omanikule. EH praeguste plaanide järgi peaks see võimaldama enamike, kuigi ehk mitte absoluutselt kõigi tegevuste jätkumist nendes hoonetes kuni 2022. aasta keskpaigani. Palju sõltub sellest, kuidas kulgeb pandeemia ning millisel kujul ja millal saab Eesti Maja vanaviisi uksed avada. Lisateavet jagatakse kogukonnaga pärast müügitehingu lõpetamist, nagu see seda tüüpi tehingute puhul tavaline on.

Nii Eesti Maja kui ka Eesti Sihtkapital Kanadas usuvad, et uue ostu tingimused on meie kogukonnale soodsad. Eesti Maja jaoks täidab uus leping müügi eesmärgid, sealhulgas kogukonnale uue keskuse loomise. Samuti saavutatakse sellega 2017. aastal Eesti Maja aktsionäride poolt vastu võetud otsuses kokku lepitud eesmärgid. Pärast müügitehingu jõustumist, alustab Eesti Maja protsessi, et hõlbustada struktureeritud üleminekut uude keskusesse.

Eesti Sihtkapital Kanadas jaoks tähendab uus leping nendegi müügi eesmärkide täitmist, milleks oli kinnisvarainvesteeringuga teenitud soodne kasum. EFC poolt mitu aastat tagasi Eesti Majaga külgneva kolme kinnisvara ostmine oli strateegiline investeering, kuna kõigi nelja kinnisvara ühine müümine suurendas ostja jaoks arendamisvõimalust, mis tähendas mõlema organisatsiooni jaoks tähelepanuväärset puhasväärtust. Selline tulemus on kasulik nii

kogukonnale kui ka Eesti Sihtkapitalile Kanadas, kes toetab Eesti kultuuri- ja pärandiprogramme ning algatusi kogu Kanadas.

Sel ajal, kui meie kogukond valmistub uueks põnevaks etapiks, mil algab keskuse ehitamine, alustame ka üleminekuperioodi. Teeme oma parimad jõupingutused võimalikult sujuva ülemineku tagamiseks - ja see on meie ühine pingutus. Kõik neli organisatsiooni - Toronto Eesti Maja, Eesti Sihtkapital Kanadas, Northern Birch Credit Union Limited ja Tartu College - seisavad kindlalt uue keskuse loomise taga. Samas peab nimetama, et järgmine etapp on siiski ka aeg, mil tahaksime rohkem meie kogukonna liikmeid kaasata - vaatamata valitsevale eriolukorrale seoses pandeemiaga. Pärast ostu-müügilepingu jõustumist jagame rohkem infot, kus me seisame uue keskuse rajamisel ning anname teada, millal võib ehitamist alustada.

 

Siit leiab teavet projekti kohta


Comments


bottom of page