top of page

November 2023 construction update

Update / Teade #195


October saw a lot of action as the KESKUS project is now in Phase II of construction - that is, starting to rise back up from the depths of the excavation. /// Oktoobris toimus palju silmale nähtavat, kuna KESKUSe projekt on nüüd II-s ehitusjärgus – s.t. hakkab kaevesügavustest tagasi tänavatasemele kerkima.


To recap, the deep foundation work has caissons and micropiles embedded some 77 ft into bedrock, which work was completed around the end of last year, and the shallow foundation work has since been the focus, including working with the TTC to inspect and repair the tunnels. This work with third party involvement slowed construction considerably but the administrative work is nearly complete and physical construction on the tunnels themselves will start shortly /// Kokkuvõtteks, sügavundamenditööd mille käigus aluskaljusse mingi 77 jala sügavusse puurit ja kinnitet kessonid ja mikrovaiad lõpetati eelmise aasta lõpus ning sellest saadik on tööd olnud pinnale lähedamad vundamenditööd. Sealhulgas ka koostöö ühistranspordi agentuuri TTC-ga, et kontrollida ja parandada metrootunneleid. Sellele n.ö. võõra osalus objektil aeglustas ehitust märkimisväärselt, kuid nende haldustöö on peaaegu lõppenud ja tunnelite endi füüsiline ehitus algab peagi.


Basement construction on the north part of the property has progressed well during this time. Grade beams to interconnect the caisson caps have been formed and are ready for being poured full of concrete. The below slab structure will be backfilled and then covered with the basement slab that will be the actual basement floor. /// Kinnistu põhjaosas on keldri ehitus selle aja jooksul hästi edenenud. Kessonkorkide omavaheliseks ühendamiseks on moodustatud talad, mis on betooniga täis valamiseks järjest valmimas. Vahed mis jäävad täidetakse pinnasega ja seejärel kaetakse keldriplaadiga, mis on siis KESKUSe keldripõrand.In other words, all of this work will be covered up underneath the KESKUS basement, so catch a look at this monumental foundation while it's still exposed! ///Teisisõnu, kogu see töö kaob KESKUSE keldri alla nii, et vaadake seda monumentaalset vundamenti, seni kui see veel nähtaval on!


Surrounding the perimeter of the basement against the shoring is a black waterproofing membrane which sandwiches the sound and physical vibration attenuation materials - these are the gray foam slabs that are reminiscent of summer camp mattresses! /// Keldri perimeetrit ümbritseb must hüdroisolatsioonimembraan, mis hoiab paigas ka heli- ja vibratsioonisummutusmaterjalid - need on hallid svammplaadid, mis meenutavad suvelaagri madratseid!


After the basement slab is poured, the vertical structure will begin to be formed as construction approaches grade level. It's getting exciting! /// Pärast keldripõrandaplaadi valamist hakkab vertikaalne struktuur moodustuma ja tõusma tänavatasemele tagasi. Läheb põnevaks!


Sincere thanks goes to the Government of Canada through FedDev Ontario for its support of courtyard construction, read more about this generous support here. /// Siiras tänu Kanada valitsusele FedDev Ontario kaudu praeguste ehitustööde toetamise eest. Lisateavet selle helde toetuse kohta lugege siit.


KESKUS International Estonian Centre in downtown Toronto will be a dynamic hub showcasing our rich heritage and promoting Estonian innovation. It will be a vibrant gathering place for Estonians of all generations and backgrounds to connect, celebrate, and share our culture and achievements with each other and the world.


Read more about the project by signing up for the newsletter here. /// Pane end kirja uudiskirja saajaks siin.

 

Get involved and help support our future


Please join our growing list of capital campaign donors to help bring this extraordinary project to completion. KESKUS leadership donors are recognized here.


To make a donation, please call +1.647.250.7136 or email donations@estoniancentre.ca. Donations may be made as a family gift, or in honour of an individual or family. All donations are issued a tax receipt, in Canada via Estonian Arts Centre, US tax receipts via KBFUS and Estonian tax receipts via Eesti Rahvuskultuuri Fond.


Let’s keep in touch

  • Visit the KESKUS website for all the latest news

  • Sign up for the KESKUS monthly email newsletter

  • Follow us on Facebook @EestiKeskus, Twitter @keskus, Instagram @keskus.iecコメント


bottom of page