BUILDING FOR THE FUTURE • VAATAME TULEVIKKU

ESTONIAN CENTRE

EESTI KESKUS

The International Estonian Centre in downtown Toronto will be a dynamic hub showcasing our rich heritage and promoting Estonian innovation. It will be a vibrant gathering place for Estonians of all generations and backgrounds to connect, celebrate, and share our culture and achievements with each other and the world. (Opening 2021).

Toronto kesklinna rajatav Rahvusvaheline Eesti Keskus on dünaamiline koht, mis tutvustab meie rikkalikku pärandit ja edendab Eesti innovatsiooni. See on elujõuline kooskäimise paik, kus erinevatest põlvkondadest erineva taustaga eestlased saavad üksteisega lävida ja pühitseda koos tähtsündmusi ning jagada meie kultuuri ja saavutusi nii omavahel kui ka terve maailmaga. (Avamine 2021).

Film (3 minutes) : The International Estonian Centre: Connecting Estonians at Home and Abroad.

All images are conceptual • Piltidel on algsed kavandid (need võivad muutuda)

Join us on Facebook @EestiKeskus

  • Facebook Social Icon

©2018 Estonian Centre.