top of page

BUILDING FOR THE FUTURE • VAATAME TULEVIKKU

KESKUS logo

KESKUS International Estonian Centre in downtown Toronto will be a dynamic hub showcasing our rich heritage and promoting Estonian innovation. It will be a vibrant gathering place for Estonians of all generations and backgrounds to connect, celebrate, and share our culture and achievements with each other and the world. (Opening spring 2025)

Toronto kesklinna rajatav KESKUS International Estonian Centre tutvustab meie rikkalikku pärandit ja edendab Eesti innovatsiooni. See on elujõuline kooskäimise paik, kus erinevatest põlvkondadest erineva taustaga eestlased saavad üksteisega lävida ja pühitseda koos tähtsündmusi ning jagada meie kultuuri ja saavutusi nii omavahel kui ka terve maailmaga. (Avamine 2025 kevadel)

Welcome to KESKUS! (3 min intro video)

All renderings are conceptual • Kavandid on algsed (need võivad muutuda)

Sign up for the monthly KESKUS newsletter:

Follow KESKUS on social:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page