top of page

“Sellest saab meie kodu” - ülevaade kogukonna koosolekul esitatust

Teade #40a

9. veebruaril kogunes Eesti Maja kohvikusse positiivselt meelestatud huvilisi, kuulama, mida on rääkida Rahvusvahelise Eesti Keskuse projekti läbiviijatel. Mõned tulevase kooli õpilased mängisid, vaikselt omaette, sel ajal kui nende vanemad võtsid osa arutelust.


Projekti esindajad olid sellel informatiivsel hommikul valmis vastama kõigile küsimustele. Kogukonna liikmed väljendasid suurt huvi selle vastu, kuidas toimuks uues keskuses igapäevane tegevus. Esitlust vedasid projektijuht David Kalm, arhitekt Alar Kongats ja juhtkomitee esindaja Urve Tamberg.


Praegu on saavutatud suuri edusamme põhiprioriteetide osas, mis muudavad uue keskuse tegelikkuseks. Järgmised kokkusaamised Keskust kasutatava organisatsioonidega toimuvad märtsis. Esimese vooru konsultatsioonidest saadud vastukaja on juba arvesse võetud ja disainis vastavad muudatused tehtud. Eesmärgiks on luua rahaliselt jätkusuutlik ehitus, mis oleks paindlik ja kasutajasõbralik võimalikult paljudele nii üksikisikute kui ka organisatsioonide tasandil.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page