top of page

Rahvusvaheline Eesti Keskus (IEC) korraldas Hamiltonis projekti tutvustamise ürituse


Teade #40c


Rahvusvahelise Eesti Keskuse (IEC) projekti esindajad asusid 24. jaanuaril Hamiltoni poole

teele, et tutvustada sealsele eesti kogukonnale projekti arengukäiku.


Lia Hessi ja Tom Kogeri poolt korraldatud ürituse vastu oli väga suur huvi. Hamiltoni ümbruses

elavad eestlased soovisid täpsemalt teada saada uue keskuse plaanidest ja kuidas kõik siiani

läinud on.


Projekti meeskonda kuulus vasakult Alar Kongats (arhitekt); Urve Tamberg (juhtkomitee

esindaja), Tom Koger (juhtkomitee nõustaja); Riina Hess (kapitalikampaania Top 100

kaasesimees), Lia Hess; Allan Hess (kapitalikampaania Top 100 kaasesimees).

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page