top of page

KESKUSe ehitustööde uudised

Teade #143


Construction site
foto: Rei Carcani

Ehitus KESKUSe objektil jätkub, suuresest, aga maa all. Nagu märgiti 17. kogukonna infokoosolekul (loe lähemalt siit), on ehitus kolmest etapist esimene enamasti maa all ja pole eriti nähtav. See etapp jätkub vastavalt ajakavale läbi suve varasügiseni.


Tseremoniaalne kopa maa sisse panek toimus 8. aprillil (loe lähemalt siit). Kohe, kui puurmasinate raskust taluma konstrueeritud pind paigaldati ja esimesed mikrovaiad puuriti, muutus ehitusgraafik ootamatu sündmuste käigu tõttu.


Kraanaoperaatorid, puusepad ja muud ametid olid streigivalmid ja streikisid, jättes kõik Toronto ehitusobjektid oma ametite jaoks seisma. Õnneks on kraanaoperaatorid oma lepingu nüüdseks ratifitseerinud ja plaanitakse ehitusplatsidele naasta ning on 13. juunil KESKUSE objektil tagasi, et jätkata maa-aluste süvavundamenditöödega.


Esimesed mikrovaiad on testitud ja käimas on mõned muudatused projekteerimisel, et materjalide tellimusi saaks lõplikult vormistada, tagamaks konstruktsiooni stabiilsus.


Vahepeal pöörati streigiajal tähelepanu 11 Madison asuvale muinsuskaitsealusele majale, kuna välisremont tuleb ette võtta ajal, mil plats ei täitu tolmu ja prahiga. KESKUSe poolt palgatud muinsusarhitekt on soovitanud värvieemaldustehnikat, mis ei vaja liivapritsi, vaid kasutab keemilisi koorimisi. See on palju õrnem metoodika ja vähendab naaberkinnistuid mõjutava tolmu hulka. Kui värvianalüüs on kinnitatud, läheb see töö käiku järgmise nädala lõpuks.


Muude käimasolevate asjade hulka kuulub ka vibratsiooni jälgimine – see on nii TTC tunnelite jaoks, et jälgida kohapealsete masinate ja ka naaberkinnistute tekitatud stressi metrootunnelites. Seireseadmed paigaldati Tartu College’i, kõrvalasuvasse kiriku kinnistule ja on plaanis paigaldada naabermajja Madisonil.

Photos: Rei Carcani


Lisaks jätkuvad töö edenedes objekti teenused, nagu vee-, kanalisatsiooni- ja tormiveehoidlad, objekti veetustamine (reovee ärajuhtimise kontroll ja settepaagid) ning segavate kommunaalteenuste (nt telefoni- ja Interneti-kaablite infrastruktuur) ümberpaigutamine.


Toronto kesklinna rajatav KESKUS International Estonian Centre on dünaamiline koht, mis tutvustab meie rikkalikku pärandit ja edendab Eesti innovatsiooni. See on elujõuline kooskäimise paik, kus erinevatest põlvkondadest erineva taustaga eestlased saavad üksteisega lävida ja pühitseda koos tähtsündmusi ning jagada meie kultuuri ja saavutusi nii omavahel kui ka terve maailmaga. (Avamine 2023).

KESKUSe toetajate abiga viime projekti lõpuni


Vajame igaühe abi, et ehituse lõpuni viia! Kui soovid kindlustada eesti kogukonna tulevikku, siis liitu kõigi teiste toetajatega. KESKUSe annetamise tasemed on järgmised: Kalevipoja Laud (rohkem kui 100 tuhat dollarit koos nime panemise õigusega), Koidula Gild (50 tuhat kuni 99 999 dollarit), Viru Vanemad (10 tuhat kuni 49 999 dollarit), ja Kungla Rahvas (kuni 10 tuhat dollarit).


Toetuste tegemiseks kirjutage: donations@estoniancentre.ca. Annetused võivad olla tehtud pere nimel, või austades mõnda isikut või peret. Kõigi annetuste puhul, mis on tehtud Kanadas või USAs, antakse välja tulumaksu kviitung.


Siit leiab teavet projekti ja ehituskäigu kohta:

Comments


bottom of page