top of page

Uue Rahvusvahelise Eesti Keskuse disaini juures on ligipääsu tagamine igale vanusegrupile

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade nr. 49


„Vanema põlvkonnaga arvestav kogukond pakub võimalusi ja töötab väljakutsetega, mis on kerkinud seoses vananeva rahvastikuga. Tänu sellele on loodud ehituslikke ja sotsiaalseid keskkondi, mis toetavad iseseisvat ja aktiivset elu ning lubavad eakatel inimestel jätkata panustamisega kõikidesse kogukonna elu aspektidesse.” - Ontario seenioride ja ligipääsetavuse ministeeriumi nõue.


Seoses elanikkonna vananemise ja ligipääsuküsimuste tähtsuse teadlikustamise kasvuga on Ontario õigusaktides ja Toronto linna ehitusseadustikus ajakohastatud kõiki uutele hoonetele esitatud nõudeid. Seda on kõige sagedamini kirjeldatud kui hoonete ja avalike ruumide “vanusesõbralikku” disaini.


Uue Rahvusvahelise Eesti Keskuse “vanusesõbralikkuse” tagamine, mis lubab kogukonna vanemale põlvkonnale mugava juurdepääsu, on kooskõlas projekti eesmärgiga kindlustada ligipääs viimasele kui ühele. See on väga oluline disaini osa. Keskuse projektimeeskonna poolt läbi viidud konsultatsioonidel Eesti kogukonna pensionäride gruppidega tuli selgelt välja, kui tähtis on nende soovidega arvestamine ja vajaduste tagamine uue keskuse disaini ning opereerimise juures.


„Keskusest saab turvaline ja mugav koht kõigi vanuserühmade jaoks,” kinnitas projekti arhitekt Alar Kongats. „See on äärmiselt oluline. Igaüks peaks tundma end osalisena

Eesti keskuse jaoks tähendab “vanusesõbralikkus” mugavat ligipääsu hoonele, laiu koridore, mida mööda on kerge liikuda, lihtsat juurdepääsu õuealadele ja tualettidele ning hea paigutusega ja avaraid lifte.


Projekti meeskond jätkab ka parkimisvõimaluste arutelu, mille üheks punktiks on ajutise parkimisala loomine, kus on kerge reisijaid välja lasta või peale võtta.


„Peame tagama, et meie disain ei ole mitte ainult esteetiliselt meeldiv, vaid vastab või

ületab nõutud standardeid,” nimetas Alar. „See saab alguse hästi kujundatud kõnniteedest ja jalakäijatele mõeldud kaldteedest, käsipuudest ja piiretest ning mittelibisevate materjalide kasutamisest. Tähtis on kindlustada erinevad hästi paigutatud istepaigad neile, kellel on vaja hingetõmbamiseks korraks maha istuda või kes vajavad kõndimiseks tuge.”


Lisaks märkis Alar, et projekti maastikuarhitektide “vanusesõbralik” disain hõlmab välisvalgustust, takistusteta juurdepääsu igale poole, kaitset nii päikese kui tuule eest, aga ka selliseid sensoorseid kogemusi, nagu näiteks lõhnavate õitega taimede kasvatamine katuseaias.


„Vanusesõbralik” ei tähenda aga ainult vanust. Hoolimata sellest, et siin välja toodud disainiosad on kujundatud põhiliselt vanemaid inimesi silmas pidades, saavad nendest kasu ka teised külastajad, näiteks need, kes tulevad kohale lapsekäruga.


„Kasutagem seda ainukordset võimalust luua meie kogukonna jaoks kultuurikeskus, mis on ehitatud kõigi vajadusi silmas pidades,” ütles Ellen Valter, projekti esimees. “Koos töötades saame just praegu tegeleda disainiküsimustega, mis tagavad kõigile juurdepääsu erinevatele hooneosadele. Aitäh kõigile kasutajagruppidele, eriti aga pensionäride klubile, teie kasuliku panuse eest.”

 

Siit leiab teavet projekti kohta

Comments


bottom of page